Chazzanoet thuis

  Home All hazzanim Sjabbat Laienen Per maand Jom Tov (regalim) Jamiem Noraiem Chazzanoet thuis

Chazzanoet thuis

Voor thuis zijn de minhagim uiteraard verschillend. Op deze pagina vindt u opamens die door particulieren ter beschikking zijn gesteld

Sjier haMa'alot Familie Asscher
Sjier haMa'alot Familie Godschalk
Elzas Sjier haMa'alot inleiding, oud Nederlandse & Duitse melodie

Sjier haMa'alot, muziek notatie familie Asscher, opgetekend door Isaac (Jack) Lissauer ז"ל, Amsterdam, 1903-1973. (opnames volgen

gewoon
spoedgevallen (bv als bijna nacht)
Rosenblatt
Peasch I/II
Peasch VII/VIII
Omer
Sjawoe'ous
3 weken
Rosj Hasjano / simchat Touro
Soekous
Chanoeko

terug

Sjier haMa'alot & zemirot, Ingezongen door Moshe Godschalk

Sjier haMa'alot

Zemirot Sjabbat

Rosh haShana Menoecha weSimcha 1
Soekot 1 Menoecha weSimcha 2
Soekot 2 Menoecha weSimcha 3
Simchat Tora Ma Jedidoet 1
Chanoeka Ma Jedidoet 2
Sjabbat Chanoeka (melodie Sjnť Zetiem) Jom Sjabbat
Poeriem Ja Ribon 1
Pesach Ja Ribon 2
Matnat Jad (melodie Tefillat Tal) Tsoer Misjelo 1
Jom ha'Atsma'oet Tsoer Misjelo 2
Sjawoe'ot Tsoer Misjelo 3
Sjabbat Chazon Tsoer Misjelo 4
Sjabbat Nachamoe Tsoer Misjelo 5
Sjewa Berachot Jom Ze LeJisrael 1
Sjabbat 1 Jom Ze LeJisrael 2
Sjabbat 2 Jom Ze LeJisrael 3
Sjabbat 3 (Se'oeda Sjelisjiet)  Baroech Eel Eljon
Sjabbat 4 (Menoecha weSimcha 1) Jom Ze Mechoebad 1
Sjabbat 5 (Menoecha weSimcha 2) Jom Ze Mechoebad 2
uit Frankfurt Jom Shabbaton 1
uit Amsterdam Jom Shabbaton 2
van thuis 1 Jom Shabbaton 3
van thuis 2 Ki Esjmera
van thuis 3 Dror Jikra 1
Ja lalalala Dror Jikra 2
Toegeschreven aan rav Matityahoe Glazerson, sjaliach Hasjalsjelet in 1963
 

Ter herinnering aan mijn vader Meijer Godschalk z.l. (Borculo 1915 - Netanya 1978).
Van hem leerde ik de meeste van deze melodieŽn voor Sjier Hamaíalot. Op de Chagiem en bijzondere
Sjabbatot leerde hij ons de daarbij behorende melodieŽn. Op een gewone Sjabbat schepte hij er een
eer in niet tweemaal dezelfde melodie te zingen.
Met deze opnames hoop ik de herinnering aan hem levend te houden en de traditie door te geven
aan mijn kinderen en kleinkinderen, familie en Klal Jisraeel.
Moshe Godschalk, 2 Sjewat 5763

terug

 

      © Copyright NIK & JBS, 2017-2019                        page last update: 18 jan 2019