Rosj Hasjana

  Home Up All hazzanim Sjabbat Laienen Per maand Jom Tov (regalim) Chazzanoet thuis

Rosj Hasjana

Opname van M. Bloemendal op cassettebandjes. Pagina nummers verwijzen naar het Machzor van Dasberg, uitgave 1981. De tweede kolom is voor de eerste dag, de derde kolom is voor de tweede dag. Staat het pagina nummer in het midden, dan is er geen verschil tussen de dagen. Als een tefilla een verschillende wijs heeft voor beide dagen dan staat de hyperlink naar de opname op het paginanummer.

Wij hebben ervoor gekozen om de bandjes van M. Bloemendal te gebruiken als basis om mee te leren omdat alleen deze de complete de diensten weergeven. Deze site bevat echter ook delen van de diensten ingezongen dor andere chazaniem. Onderaan deze pagina staan hyperlinks naar deze opnames. Het is aan te raden deze stukken te beluisteren om zo het repertoire van de chazaniem te kunnen vergoten.

Tefilla: avond

eerste

tweede opmerkingen
Vrijdag avond: לכה דודי 39 -

Indien RH op sjabbat valt.
Vers 2 & 3 als vers 2; vers 7 & 8 als vers 5
Rest van vrijdagavond als op een normale sjabbat.

ברכו 47  
ה' אלוקכם אמת - שמע 51  
והגן בעדינו  - השכיבנו 53 Eventueel vanaf כי קל op wijs "המעביר בניו"
ופרוס 55  
ושמרו 55 Alleen op sjabbat, wijs van sjabbat
תקעו & קדיש 55  
ויכולו ... מגן אבות 67-68 - Indien RH op sjabbat valt, wijs als van sjabbat.  Maar de chazzan gaat gelijk door met "מגן אבות" na "קונה שמים וארץ"
קידוש 71 71-73 Andere wijs:  2de dag (zonder sjabbat inlassingen). Deze heeft ook de kiedoesj indien 2de dag RH op motsaee sjabbat valt.
יגדל 77 In veel kehillot herhaalt de chazan "מתים יחיי קל"

 

Tefilla: ochtend

eerste

tweede opmerkingen
אדון עולם 79 De rest van de bircot hasjachar en pesoeke dezimra als op sjabbat en jom tov
ברוך שאמר 103
המלך 145
קדיש & ברכו 147
יוצר אור ... אור עולם 149
מלך בעשרה - מלך אזור 149 -
שומרי  - מלך אמון - 155
המאיר לארץ ... שמך

161-165

- Op sjabbat; wijs van sjabbat. 'הכל יודוך' niet zin  om zin, dat stopt op de sjabbat voor RH
תתברך

165-167

בוחן כל  - כבודו אהל 167 -
והאופנים ... עמידה

169 - 179

In sommige gemeentes wordt in "צור ישראל" de zin "גואלינו" ingevoegd.

 

Tefilla: ochtend herhaling begin

eerste

tweede opmerkingen
חזרה - אבות 189 207
תמוכים  - את חיל 191 -
אתיתי - 207 De woorden "כל אמרת אלוק צרופה" worden eerst gemeente en dan door de chazzan gezegd.
תהילה ועוז - 211
זכרינו
wijs 1, wijs 2, wijs 3
193 211 Er zijn meerdere wijzen. De chazzan zal afwisselen
אמקת אסיר - תאלת זו 193 -
שמנו - תמים פעלך - 213
מי כמוך
wijs 1, wijs 2, wijs 3
195 213 Er zijn meerdere wijzen. De chazzan zal afwisselen
שולחתי 215

 

Tefilla: ochtend herhaling midden 1A 1S 2A 2Z 1A=1ste dag anders, 1S=1ste dag Sjabbat; 2A=2de dag anders, 2Z=2de dag zondag
תעיר ותריע 197-199
אאפיד 199-201
שמו מפארים 217-219 217-219
אדר והוד 219-225 219-225
אתן לפועלי 225-227 225-227
ה' מלך ... אדירי איומה
wijs 2
(RV)
201-203 201-203 Hiervoor zijn alle soorten in gebruik, O.a de melodieŽn van de verschillende jamiem towiem
ובכן דיין אמת אתה 205 205
אדון אם מעשים 227
שבח מגדל עוז 227-231 geen opname gevonden
תעיר ותריע 229
טטפיד נזר נזר איום 231
חלף פרים - שבתי וראה 233-234 233-234
ובכן ויהי בישורון מלך 235-239 235-239
ה' מלך 239-242 239-242 Hiervoor zijn alle soorten in gebruik, O.a de melodieŽn van de verschillende jamiem towiem. Zie ook 1ste dag (andere tekst).

 

Tefilla: ochtend herhaling einde pagina opmerkingen
קדושה 243 De tekst luidt 
ובכן ןלך תעלה קדושה בבתוב וקרא זה אל זה ואמר
In sommige gemeentes wordt tussen ככתוב en וקרא זה de woorden על יד נביאך ingevoegd. In enkele gemeentes wordt de zin ובכן ןלך תעלה קדושה afgemaakt met כי אתה אלקינו מלך, waarna men verder gaat met ככתוב.
לדור ודור 243
אתה בחרתנו 245 Wijs voor andere dag, en gereciteerd
רצה 249 In sommige gemeentes wordt in מודים in de zin וכתוב לחיים טובים het woordje כל wel gezegd.
ברכת כהנים
אדיר במרום
253  In veel gemeentes wordt na de bircat kohaniem אדיר במרום door de gemeente gezongen (opname RV). De chazzan zingt niet mee.
שים שלום 257
אנינו מלכינו

Uitgebreide wijs
259 In  sommige gemeentes wordt alleen de eerste en de paar laatste zinnen door de chazzan hardop gezegd. In andere zeggen de chazzan en de gemeente dit zin om zin. In weer andere gemeentes zegt de chazzan iedere zin hardop, waarna deze door de gemeente worden herhaald.
קדיש 265
אנעים זמירות 267

 

Tefilla: Keriat tora t/m moesaf pagina opmerkingen
ויהי בנסוע וכו' 285 Als op andere jamiem towiem
גדלו 289
קדיש אחרי קראת התורה 301
שרי העם , אשרי יושבי בתיך 325
יהללו 329

 

Tefilla: Moesaf

eerste

tweede opmerkingen
קדיש 335 335
חזרה - אבות 361 375
קרן במשכם 363 -
זכרנו ... אתה גבור 
wijs 1, wijs 2, wijs 3
363 - Er zijn meerdere wijzen. De chazzan zal afwisselen
דברות אלה 365 -
מי כמוך
wijs 1, wijs 2, wijs 3
367 - Er zijn meerdere wijzen. De chazzan zal afwisselen
להסיר 367 -
מלך עליון 371 -
ובכן - ונתנה תוקף
wijs 1, wijs 2
377 Er zijn meerdere wijzen. De chazzan zal afwisselen
קדושה
לדור ודור uitgebreidere wijs
381
383
In sommige gemeentes wordt na ככתוב de woorden ל יד נביאך ingevoegd 
האוחז 385 In enkele gemeentes wordt "tehielot kewodecha" over geslagen
ובכן תן פחדך 389
אתה בחרתנו, Uitgebreide wijs 391 Andere wijs voor וקרב פזורינו 
(over genomen van sjfarot, tekst iets anders)
ומפני חטאינו 393 Op sjabat worden "Oebejom hasjabat" en "Jismechoe bemalcoetecha" op de gewone sjabat wijs gezegd
עלינו לשבח 395 Tijdens Aleenoe wordt de aron hakosj geopend. Alleen bij de zin "sjelo sam chelkeenoe" wordt deze weeg gesloten. De zin "va'aanahnu kore'iem .... baroech hoe" wordt eerst dor de gemeente en dan door de chazan gezegd, waarbij wordt geknield.
אוא' היה עם 397
אוחילה 397
על כן נקוה 399
מלכויות 399 (*) Andere wijs שאו שערים - 401
Andere wijs voor אוא' מלוך -405 andere dag, en gereciteerd  
היום הרת - ארשת שפתינו 405 Andere wijs 
זיכרונות 407 (*) Gereciteerd אןא' זוכרינו -415
היום הרת - ארשת שפתינו 417 Andere wijs 
שופרות 417 (*) Andere wijs אוא' תקע בשופר -425. Het is ook mogelijk alleen tot וביום שמחתכם te zingen.
היום הרת - ארשת שפתינו 425 Andere wijs 
Er zijn meerdere wijzen. De chazzan zal afwisselen
רצה 427
ותערב
wijs 1, wijs 2
427 Er zijn meerdere wijzen. De chazzan zal afwisselen
מודים 427 In sommige gemeentes wordt in מודים in de zin וכתוב לחיים טובים het woordje כל wel gezegd.
ברכת כהנים
אדיר במרום
433  In veel gemeentes wordt na de bircat kohaniem אדיר במרום door de gemeente gezongen (opname RV). De chazzan zingt niet mee.
שים שלום 437
היום תאמצינו
wijs 1, wijs 2, wijs 3
439 Er zijn meerdere wijzen. De chazzan zal afwisselen
De wijzen komen van verschilleden plekken, de teksten zijn niet helemaal hetzelfde.
קדיש אחרון
wijs 1, wijs 2, wijs 3, wijs 4
439 Er zijn meerdere wijzen. De chazzan zal afwisselen
אין כאלקינו, עלינו 445 Als op sjabbat en jom tov
 

(*) In de meeste gemeenten zegt men op beide dagen Rosj-Hasjana dezelfde teksten vanaf pagina 399 boven de streep. In sommige gemeenten zegt men de teksten zoals op blz 399 in de uitleg aan is aangegeven. 
In de oude machzor (Polak - van Ameringen 5624-1864 pagina 76-89) staat een uitgebreidere tekst voor  מלכויות, זכרונות & שופרות op de 2de dag.

Opname van M. Bloemendal, 1981-1982, op cassettebandjes 1 t/m 3a. Er is een beschrijving bij: In de toekomst zal de beschrijving aan bovenstaande tabellen worden toegevoegd. De volledige banden zijn ook digitaal beschikbaar: band 1a, band 1b, band 2a, band 2b & band 3a (RH tot minuut 63:20).
Opname RV: Ruben Vis.

Enkele melodieŽn zijn opgenomen door Elzas.
De volledige shachariet  van de 2de dag is opgenomen door Elzas.
Enkele melodieŽn zijn opgenomen door Seijffers

 

      © Copyright NIK & JBS, 2017-2019                        page last update: 24 jan 2019