Laienen

  Home All hazzanim Sjabbat Laienen Per maand Jom Tov (regalim) Jamiem Noraiem Chazzanoet thuis

Laienen

Deze pagina is nog in ontwikkeling

Enkele opmerkingen mbt de Asjkenazische uitspraakuitspraak:

Dagesh in:
weet  ב:    = B, anders W;
chaf   כ:    = K, anders G;
vee    פ     = P, anders V;
taf      ת    = T, anders S.
Ajin  ע = NG
Shuva na koeboets aan het begin van een woord is een "shuva na" (uitgesproken als uh).
Cholam, met of zonder wav = Ou.
Kamats katan en chataf kamats een O als ik rok en de kamats gadol een Oo als in rook.
Niet alleen de chet, maar ook de ajin en he-mapik hebben aan het eind van een woord een patach genoewa. Dus shamoang. Ook in de moderne uitspraak is het een gesloten lettergreep. Dus shamo-a met korte a.

Enkele opmerkingen modern Hebreeuwse uitspraak tov Asjkenazische uitspraak uitspraak:

Taf ת met of zonder dagesh   = T.
Ajin  ע = stil (gelijk alef א).
Cholam, met of zonder wav = O.
Kamats = A,  chataf kamats= O, kamats katan = O.
Kamats voor de chataf kamats wordt in Amsterdam in de modern Hebreeuwse uitspraak als een A en niet zoals op veel andere plaatsen als een O uitgesproken (Schuster).
I.t.t. de Portugezen lezen de ashkenzim in Amsterdam altijd kodashim, ongeacht of dit met een kamats of chataf kamats wordt geschreven (Schuster).

Enkele opmerkingen mbt Laienen

Referentie voor het laienen  is תקון סופרים עם פ' רש"י נ"ע  הפטרות enz, uitgave G.I. Polak שנת תקפ"ז
Als een parsje eindigt op "Hasjeem" gaat de wijs niet naar benden, zoals normaal aan het einde van een parsje, maar blijft hoog.
Aan het einde van een sefer zegt men "Chazzak wenitchazak" (met een patach, niet wenitchazeek, zoals op het bandje staat), zie  שמואל ב, פרק י, פסוק י"ב
In Amsterdam wordt altijd een acharon opgeroepen volgens bijgevoegde lijst. In ander plaatsen is dat anders, meer hierover volgt.
 

Opnames M. Bomendal, behalve waar anders vermeld. Kant 1 volledig, kant 2 volledig (kant 2 lijkt incompleet klopt dit?). In de tabellen is de band geÔndexeerd en op logische volgorde geplaatst. 

Te'amiem (zangtekens)

Zie blaadjes met zangtekens (missen)
Tora algemeen (blaadje, draft)
Haftara
Tora Rosj Hasjana & ochtend Jom Kippoer 1ste sefer.
2de sefer op gewone wijs.
Megilat Esther mist, volledige opname zie hieronder
Megilat Rut, Sjier Hasjieriem & Kohelet
Megilat Eicha

 

Uitzonderingen & speciale stukken

is dit compleet?

Parasja boek/hoofdstuk/zin Opmerkingen
בראשית בראשית א,ה ויהי ערב ויהי בוקר
In meeste gemeents alleen op simchat tora bijzonder, maar in Rotterdam ook op sjabbat beresjit. Daar leest de chatan beresjit op sjabbat ook wajechoeloe. Om dit altijd mogelijk te maken wordt de indeling aangepast. Is de chatan cohen dan gaat de schepping in ťťn zoals elders in Nederland, is hij levi dan in tweeŽn en bij een jisrael in drieŽn zoals op sommige plaatsen in het buitenland. (Uiteraard worden er dan verderop stops over geslagen). 
וישלח בראשית לה,כא וישמע ישראל: ויהיו מבני יעקב שנים עשר
ויחי בראשית מח,טו המלאך הגואל אותי
בראשית מט,יז ויפול רכבו אחור: לישעתך קויתי ה
בראשית נ,כה סיום ספר, חזק ונתחזק (moet wenitchazak zijn)
בשלח שמות יג,יז - טו,כב שירת הים
יתרו שמות יט, יד - כ,יט עשרת הדברות בטעם עליון
פקודי שמות מ,לז-סוף סיום ספר
בחוקתי ויקרא כז, לג-סוף סיום ספר
בהעלותך במדבר ט,ט-י ונושעתם מאויבכם: וביום שמחתכם ובמועדיכם ובמועדיכם
במדבר י, יא-כז מסעות
בלק במדבר כג, ז - כד, ט ברכות Bil'am
במדבר כד,וט profetieŽn Bi'lam
פינחס במדבר כו, א פסקא באמצע פסוק
komt vaker voor
מסעי במדבר לג, י-מט מסעות  (A. IsraŽls)
in de Obrecht werd dit niet gedaan
במדבר לו,יב סיום ספר
דברים דברים א, ט-י Overgang 1:9 naar 1:10 transponeren en 10 dus verhoogd gezongen.
Einde risjon na pasoek 10 en niet na 11 zoals in veel choemasjim (incl. Nederlandse) staat.
דברים א-יא, יב איכה אשא לבדי
דברים ב,ח מיאלת ומעציון גבר: ונפן ונעבור
alinea midden in zin en dus gezongen als bijzondere tipecha moenach etnachta zoals is ingezongen. Er wordt hier niet getransponeerd.
ואתחנן דברים ד, ג-ד השמידו ה' אלקיך מקרבך: ואתם הדבקים בה' אלקיכם
דברים ה,ו-יח mist: עשרת הדברות בטעם עליון
Ziin 5: bijzondere wijs om stuk af te sluiten (vergl. einde profetieŽn Bileam) of laatste pasoek voor 10 geboden van Jitro
עקב דברים ח-ט ארץ אשר אבניה...ואכלת ושבעת
ראה דברים יז, יז-יח איש כמתנת ידו
שופטים דברים יז,יב-יג ובערת  הרע מישראל: וכל העם ישמעו ויראו
כי תבא דברים כו, יד-טו ככל אשר צויתני: השקיפה ממעון קדשך מן השמים
דברים כז, יד-סןף קללות
נצבים דברים כט, כז-כח וישלכם אל ארץ אחרת
האזינו דברים לב, יא-יב ישאהו על אברתו: ה' בדד ינחנו
וזאת הברכה דברים לג,כט אשריך ישראל....ואתה על במותימו תדרוך
דברים לד-10- סןף ולא קם...סיום ספר

 

מגילת אסתר Opname Yssachar (Barend) Elburg:
Berachot, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, hoofdstuk 4, hoofdstuk 5, hoofdstuk 6, hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, hoofdstuk 9, hoofdstuk 10


Live opgenomen in sjoel Rotterdam ca 1984 (compleet)
Berachot voor, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, hoofdstuk 4, hoofdstuk 5, hoofdstuk 6, hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, hoofdstuk 9, hoofdstuk 10, berchot na ('s morgens zonder  שהחיינו)

ויחל, תענית ציבור שמות לב,יא-לג,ט שחרית ומנחה לתענית ציבור
כי תוליד בנים, 9 אבב דברים ד, כה-מ שחרית תשעה באב
אסף אסיפם, 9 באב ירמיהו ח,יג - ט,כג הפטרה תשעה באב
Evenals het lajnen van 9 Aw 's ochtends gebruiken we daar geen ta'amim voor, maar we lezen het op de eentonige recitatieve wijs die we ook in het dawwenen gebruiken. Uiteraard wordt er wel met de zinsindelingen rekening gehouden (met name etnachta en sof pasoek, maar in lange zinnen ook met andere ta'amim die als komma of iets dergelijks fungeren.

Enkele stukken zijn opgenomen door Schuster

 
      © Copyright NIK & JBS, 2017-2019                        page last update: 10 jan 2019