Sjachariet

  Home Up All hazzanim Sjabbat Laienen Per maand Jom Tov (regalim) Chazzanoet thuis

Jom Kippoer - Sjachariet

Opname van M. Bloemendal op cassettebandjes. Pagina nummers verwijzen naar het Machzor van Dasberg, uitgave 1981.

Tefilla: Ochtend pagina

opmerkingen

אור עולם 179 De rest van de bircot hasjachar en pesoeke dezimra als op sjabat en jom tow
ברוך שאמר 203-205
המלך 245
קדיש & ברכו 247
הפותח לנו 249
סלח לגוי קדוש 249-253 In sommige gemeenten wordt vanaf "Az bejom" door chazan & gemeente om de beurt gezegd.
המאיר לארץ 253 Wordt zacht gezegd, alleen eerste woorden hardop t/m berachamim 
Op shabbat: הכל יודוך
שמך
255-257 Als sjabbat; הכל יודוך niet zin  om zin, dat stopt op de sjabbat voor RH
תתברך 257-259
ברוך שם כבוד 259
קדוש אדיר 259-263
והאופנים - עמידה 263-271 Sjema: eerste twee zinnen hardop
חזרה - אבות tot מסוד 293 Over genomen van Rosj hasjana, dzw tekst iets anders, maar zelfde melodie
אמיך נשאתי 295
תמוכי ימינך 297
זכרינו - מכלכך
wijs 1, wijs 2, wijs 3
297-299
און מתחנניך - תאות נפש 299-301
שם טוב - אנוש מה יזכה 301-303
מי כמוך
wijs 1, wijs 2, wijs 3
303
לבן יקירך  - אחדת יום זה בשנה 303- 309 In sommige gemeentes wordt het stuk More chataiem (pag. 305 ev) niet zin om zin gezegd. waar dit wel wordt gedaan wordt dit op de wijs van Eder vahod gedaan.
אדר יקר 311
ובכן, ואתה כרחום 311-315
אך אתים בחין לפניך 315-317 op pag 317 3de regel staat op band "vehaseceem", dat moet "vegasecheen" zijn
אמרו לאלוקים 317-323
ובכן מה נורא מעשיך 325-327 op pag 325 9de regel staat op band "gedoere", dat moet "gedoede" zijn.
ובכן לנורא עליהם 327
ובכן תנו עז .. tot רצים 327-331
מי כמוך אדיר במרומים ... 331-333
ובכן אין כמוך 333-335 In sommige gemeenten worden al deze stukken door chazan & gemeente om de beurt gezegd.
ובכן נאדרת חי  עולמים 335-337
ןבכן נאמירך 337-345 In sommige gemeenten worden al deze stukken door chazan & gemeente om de beurt gezegd.
אלי שחק חצובי להבים 345-350 Hiervoor zijn alle soorten in gebruik. O.a. worden hier wel de melodieŽn van de verschillende jamiem towiem gebruikt.
opm 142 verwijzing naar opm 21 (Rosj Hasjana), daar worden wijzen gebruikt, die ook hier kunnen worden gebruikt:
ה' מלך ... אדירי איומה
, wijs 2 (RV)
ובכן ... זה אל זה 351-353
ובכן ולך en korte קדושה 355-357
ובכן ולך en lange קדושה
רחמיך pag 367
357-367 De tekst luidt: ובכן ולר תעלה קדושה ככתוב וקרא זה אל זה ואמר. In sommige gemeentes wordt tussen ככתוב en וקרא זה de woorden על יד נביאך gezegd. In enkele gemeentes wordt אליך תליות עינינו over geslagen.
Zie verder  opmerkingen nr 144.
אדיר אדירנו 367
לדור ודור  - היכלך 367-369
האדיר ...  - Wordt niet meer gezegd, zie opmerking 147 en Polak van Ameringen pag 64-74.
תשגב ... ככתוב 369 Toesgav wordt gezongen op het laatste, derde, gedeelte van de melodie van een sjelisjia uit de Selichot
ובכן 369-371
אתה בחרתנו 371-373
סלח לנו 373
תעבור & יג מידות 373--377
שמע נא  - אנא השם 377-379 Zie note I
יג מידות wijs 1, wijs 2
& לה' הישועה
379-383
שמר לנו  - אנא הואל 383-385 Zie note I
יג מידות wijs 1, wijs 2
& לה' הישועה
385-387
דרכיך הודעת  אדון דין 387-389 Zie note I
Chazan begin niet bij דרכיך, maar bij de volgende zin: חינון
יג מידות wijs 1, wijs 2
& לה' הישועה
389-393
ונפוצותיהם - אמונים  393-395 Zie note I
יג מידות wijs 1, wijs 2
& לה' הישועה
395-399
שרי קודש.... שפט כל הארץ 399-403 Stukken in kleien letters alleen op sjabbat
יג מידות wijs 1, wijs 2 403-405
אדברה תחנונים 405-415 Eind band 4b, begin 5a.

זכור לנו ברית אבות

415-417
הלבן חטאינו כשלג 417-419
אל תעזבנו 419
סלח לנו 419
מל וסח 421
או"א תבא .. אשמנו ... 421-425
על חטא שחטאנו 425-431
לבדך נקראת חנון ורחום 433-435
יום אשר אשמינו יצלל 435-439
בעבור כבוד שמך 439-441
אהללך בקול רם 441-445
ככתועל יד נביאך 445-447
רצה 447-449 In sommige gemeentes wordt in "Modiem" de zin "Oechtow lechajiem towiem" het woordje "kol" wel gezegd.
ברכת כהנים
אדיר במרום
451-457 In veel gemeentes wordt na de bircat kohaniem אדיר במרום door de gemeente gezongen (opname RV). De chazzan zingt niet mee.
Siem sjalom 457

אבינו מלכנו
Uitgebreide wijs

459-463 In  sommige gemeentes wordt alleen de eerste en de paar laatste zinnen door de chazan hardop gezegd. In andere zeggen de chazannen de gemeente dit zin om zin. In weer andere gemeentes zegt de chazan iedere zin hardop, waarna deze door de gemeente worden herhaald.
Slotkadiesj wijs 1: wijs 2, wijs 3, wijs 4 465 MelodieŽn roeleren bij div slot kadiesjiem
שיר של יום, לדוד ה' אורי 465-475 In Amsterdam zegt men Ledavied hasjeem niet
קדיש voor aveliem 475

 

Tefilla: Laienen pagina

opmerkingen

ויהי בנסוע, ה' ה', גדלו, לך ה' הגדולה 477-481 Als op andere jamien toviemm 
על הכול 481-483 Zacht
Laienen 485-499
יקום פורקן 499-503 Alleen op sjabbat
הנותן וכו 505-507 Als Sjabbat
יזכור & אב הרחמים 511 Als Sjabbat
אשרי 513 Als Sjabbat
יהללו 515
מזמור לדוד of לדוד מזמור 515-517 Sjabbat of door de weekse dag
ובנחה יאמר 517 Als Sjabbat

 

Note I : In enkele gemeente worden deze zin om zin gezegd. In de meeste wordt alleen de laatste regel hardop gezegd, zoals op de band staat. Voor iedere seliga wordt bovendien אלוקינו ואלוקי אבתינו gezegd en de eerste woorden worden telkens hardop gezegd.
De stukjes die beginnen met אל תבוא במשפט עימנו , behoren steeds bij de seliga die erop volgt. Indien een seliga dus niet wordt gezegd, wordt ook אל תבוא במשפט עימנו ervoor over geslagen. Het stuk טוב ה' לכל wordt altijd gezegd.

Opname van M. Bloemendal, 1981-1982, op cassettebandjes 3a t/m 6. Er is een beschrijving bij met aantekeningen voor de chazan. Deze zijn in de tabel opgenomen. De volledige banden zijn ook digitaal beschikbaar: band 4a, band 4b, band 5a (tot minuut 16:23)
Opname RV: Ruben Vis.

 

 

      © Copyright NIK & JBS, 2017-2019                        page last update: 14 aug 2018