Moesaf

  Home Up All hazzanim Sjabbat Laienen Per maand Jom Tov (regalim) Chazzanoet thuis

Jom Kippoer - Moesaf

Opname van M. Bloemendal op cassettebandjes. Pagina nummers verwijzen naar het Machzor van Dasberg, uitgave 1981.

Tefilla: moesaf pagina

opmerkingen

קדיש 521
חזרה - אבות 545 Over genomen van Rosj hasjana, dzw tekst iets anders, maar zelfde melodie
ניב שפתינו  - שושן עמק 545-547
זכרנו ... mechalkeel
wijs 1, wijs 2, wijs 3
547
מלא משאלותם יום מימים 547-549
מי כמוך wijs 1, wijs 2, wijs 3 549
רגש רחשם מלבזה - צפה בבת תמונה 549-551
נחשב כצג באיתון 551
אשא דעי למרחוק 553-557
אין ערוך אליך 559
אנא אזון שועת חנון 559-561
אך חנון אתה 563-565
אשר אימתך 565-569
ליושב תהלות 569-573
ובכן שרפים עומדים 575-579
ובכן ולך תעלה קדשה 579 In sommige gemeentes wordt אליך תלויות עינינו over geslagen
רחמיך יקדמו זעמך - אליך תלויות ענינו 581-583 Zie opmerking 182
לדור ודור wijs 1, wijs 2 583-585
האוחז ביד wijs 1, wijs 2 585-589
גדול העצה  - ואיזו דע 589-590 Machzor begint 4 woorden eerder:  - ואיזו דע In sommige gemeenten wordt dit over geslagen tot pag 593
ובכן תן פחדך 593-595
אתה בחרתנו 595
ומפני חטאינו of gereciteerd 595-579
ובעשור לחודש השביעי 597-599 Indien jom kipoer op sjabat valt worden de stukken וביום השבת en ישמחו במלכותך gezwegd. Deze worde n op de gewone sjabat wijs gezongen.
עלינו לשבח 599
או"א היה עם פיפיות 599-601
אוחילה 601
מזים עליו (607).. פגש וסמך (611) - אמיץ כח 603-611
וכך היה אומר  incl והכהנים 611 In "והכהנים", dat eerst door de gemeente en dan door de chazan wordt gezegd, wordt geknield bij zin
"היו כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם". 
צלח ובא  והכהנים 613-615 והכהנים, zie hierboven
רציו הזיות ןהכהנים 615-619 והכהנים, zie hierboven
אחת ואחת wijs Rotterdam
זיו אורם  - שגרו ביד איש 619-623
שנת אוצרך הטוב תפתח לנו 623-625 In veel gemeentes wordt dit stuk door chazan en gemeente zin om zin.
אמת מה נהדר כהן גדול 625-633 In enkele gemeentes wordt "אשרי עין" (627) tot "אופל אלמנה" (635) door chazan en gemeente zin om zin
או"א ... תגלה קץ לקנותנו 633-637
יג מידות wijs 1, wijs 2
& לה' הישועה
637-639 Zie note 1
נתבשר מלפניך  - או'א איך אשא ראש 641-643
יג מידות wijs 1, wijs 2
& לה' הישועה
643-645
מדת המון  - אבל אנחנו 647-649
יג מידות wijs 1, wijs 2
& לה' הישועה
649-651
או"א אני הוא השואל 653-657 Wijs Rotterdam
יג מידות wijs 1, wijs 2
& לה' הישועה
657-659
וכאשר כבשו  - או"א אהבת עזוז 661-663
יג מידות wijs 1, wijs 2
& לה' הישועה
663-667
פזמון: ה' שמעה 667-669
יג מידות wijs 1, wijs 2 669-671
אל נא תשת - ואתה קדוש 671-673
גדול עוני ולחטוא הוספתי 673-677

זכור לנו ברית אבות

677-679
הלבן 679-681
או"א אל תעזבנו 681
או"א סלח לנו 681-683
או"א מחל וסלח 683
או"א ... אשמנו 683-687
על חטא שחטאנו 687-695
או"א השיבנו אליך ונשובה 695
יום אתא לכפר 695-701
אדיר ונאור 703
ככתוב ... מי קל כמוך 703-705
רצה 705-709
ברכת כהנים
אדיר במרום
711-715 In veel gemeentes wordt na de bircat kohaniem אדיר במרום door de gemeente gezongen (opname RV). De chazzan zingt niet mee.
שים שלום 717
היום תאמצנו wijs 1, wijs 2, wijs 3 717
כהיום הזה 719
Slot קדיש, wijs 1, wijs 2, wijs 3, wijs 4 719-721

 

Tefilla: Laienen pagina

opmerkingen

Uithalen sefer Tora 723-725 Als sjabbatmiddag
Terug brengen sefer Tora 739-741 Als sjabbatmiddag

 

Note I : In enkele gemeente worden deze zin om zin gezegd. In de meeste wordt alleen de laatste regel hardop gezegd, zoals op de band staat. Voor iedere seliga wordt bovendien אלוקינו ואלוקי אבתינו gezegd en de eerste woorden worden telkens hardop gezegd.
De stukjes die beginnen met אל תבוא במשפט עימנו , behoren steeds bij de seliga die erop volgt. Indien een seliga dus niet wordt gezegd, wordt ook אל תבוא במשפט עימנו ervoor over geslagen. Het stuk טוב ה' לכל wordt altijd gezegd.

Opname van M. Bloemendal, 1981-1982, op cassettebandjes 3a t/m 6. Er is een beschrijving bij met aantekeningen voor de chazan. Deze zijn in de tabel opgenomen. De volledige banden zijn ook digitaal beschikbaar: band 5a (vanaf minuut 16:23), band 5b & band 6a (tot minuut 13:35).
Opname RV: Ruben Vis.

Enkele melodieŽn zijn opgenomen door  Elzas.
De volledige moesaph is opgenomen door Elzas
Enkele melodieŽn zijn opgenomen door H. Bloemendal, vader van M. Bloemendal.

 

      © Copyright NIK & JBS, 2017-2019                        page last update: 24 jan 2019