Mincha

  Home Up All hazzanim Sjabbat Laienen Per maand Jom Tov (regalim) Chazzanoet thuis

Jom Kippoer - Mincha

Opname van M. Bloemendal op cassettebandjes. Pagina nummers verwijzen naar het Machzor van Dasberg, uitgave 1981.

Tefilla: Middag pagina

opmerkingen

Laienen staat aan het eind van מוסף. 723-741 Als sjabbatmiddag
קדיש 741
חזרה - אבות  763
כי האמין - איתן הכיר 763-765
זכרינו ... מכלכל
wijs 1, wijs 2, wijs 3
765
תראהו  - מאהב 765-767
מי כמוך
wijs 1, wijs 2, wijs 3
767
ישמיע - אראלים 767-770
קדושה 771-773 In de meeste gemeentes wordt het stuk "Kie rechoewo" niet gezegd. Zie opm 208
רחמיך יקדמונו - אילך תלויות 773-775
אדיר אדירנו 775-777
לדור ודור ... 777
ןבכן 777-779
אתה בחרתנו 779-781
סלח לנו 781 Zie opmerking 211
תעבור & יג מידות 783-785
ונפוצות ידראל - אוא' משאת כפי 785-789
יג מידות wijs 1, wijs 2
& לה' הישועה
789-791
Erev niev  - אוא' מאתך תהלתי 791-795
יג מידות wijs 1, wijs 2
& לה' הישועה
795-797
קדם נשענו  - אלקים אל דמי 799-801
יג מידותt wijs 1, wijs 2
& לה' הישועה
801-805
פיזמון 805-807
יג מידות wijs 1, wijs 2 807-809
אל נא תשת - ואתה קדוש &
 הרוגי מלכות
811-819
הלבן חטאינו 821
אוא' אל תעזבנו 821-823
אוא' סלח לנו

823

אוא' מחל וסלח 825
אוא' אשמנו 825-829
על חטא שחטאנו 829-837
יום אשר הוחק 837-843
אוא' מחל לעןנותינו 843-845
רצה & מודים 845- 849
ברכת כהנים wijs 1, wijs 2

849

שים שלום 849
קדיש, wijs 1, wijs 2, wijs 3, wijs 4 489-851

 

Opname van M. Bloemendal, 1981-1982, op cassettebandje 6a. Er is een beschrijving bij met aantekeningen voor de chazan. Deze zijn in de tabel opgenomen. De volledige band is ook digitaal beschikbaar:  band 6a (vanaf minuut 13:35)

 
      Copyright NIK & JBS, 2017-2019                        page last update: 14 aug 2018