Kol Nidre

  Home Up All hazzanim Sjabbat Laienen Per maand Jom Tov (regalim) Chazzanoet thuis

Kol Nidrť

Opname van M. Bloemendal op cassettebandjes. Pagina nummers verwijzen naar het Machzor van Dasberg, uitgave 1981.

Tefilla: avond pagina

opmerkingen

בישיה של מעלה 35
כל נדרי 35 3 maal, 1ste zacht, elke harder.
ונסלח ... שהחינו 35
ברכו 37
שמע 39 Eerste twee zinnen hardop
והגן בעדנו - השכיבנו 43
ופרוס עלינו 45
Op vrijdagavond:ושמרו 45 Als Sjabbat
כי ביום הזה & קדיש 45
Op vrijdagavond: ויכולו 65-67 Als Sjabbat
קל אלקי הרוחות 67 Voor de slachtoffers van de 2de wereldoorlog, gereciteerd. Sommige gemeentes zegen אב הרחמים
יעלה תחנונינו   69 Een deel mist, luister daarom naar opname Opname HB
שמע תפילה 71-79 In sommige gemeenten worden deze gebeden door chazan & gemeente om de beurt gezegd. In vele alleen shomea tefiela. In dat geval worden alleen de eerste paar woorden en de laatste regel(s), als op bandje, hardop gezegd.
קרבנו אליך 81-83
תעבור & יג מידות 83-85 Geheel gezongen of gereciteerd. Laatste regel hardop zeggen
סלח נא 85-87
יג מידות wijs 1, wijs 2
& לה הישועה
89 Geheel gezongen of gereciteerd. Laatste regel hardop zeggen
תמת צורים וחסדם & בלה בשרנו 91-93 In sommige gemeenten worden deze gebeden door chazan & gemeente om de beurt gezegd.
יג מידות 93
טוב ה' לכול 95
דרכך אלקנו להאריך אפך 97
ואתה קדוש 99-101
אותך אדרוש ואליך אתודע 101-109 pag 107 regel 4 sefot moet sjefot zijn
הלבן חטאינו כשלג 109
או"א מחל וסלח 111
או"א סלח לנו 111-113 Hiervoor worden ook andere wijzen gebruikt.
או"א תבא לפניך תפלתנו 113-115 In sommige gemeentes wordt de wijs van אוא"א תבא לפניך door gezongen op  אנחנו
הרשענו ופשענו 115-117
Grote וידוי 117-125
עמך ונחלתך ... קל רחום שמך 127-131
מי שענה 131-133
אבינו מלכנו

Uitgebreide wijs

133-139 In sommige gemeentes wordt alleen de eerst en de paar laatste zinnen door de chazan hardop gezegd. In andere, chazan en gemeente zin om zin. In weer andere zegt de chazan iedere zijn hardop, waarna de gemeente herhaalt. 
Slotkadiesj, andere melodieŽn: wijs 2, wijs 3, wijs 4 139 MelodieŽn roeleren bij div slot kadiesjiem
שיר הכבוד 145-147
יגדל 149
אדון עולם 151 In veel gemeentes herhaalt de chazan de laatste twee regels

Opname van M. Bloemendal, 1981-1982, op cassettebandjes 3a t/m 6. Er is een beschrijving bij met aantekeningen voor de chazan. Deze zijn in de tabel opgenomen. De volledige banden zijn ook digitaal beschikbaar: band 3a (vanaf minuut 36:22), band 3b, band 4a, band 4b.
Opname HB: Hans Bloemendal.

Enkele melodieŽn zijn opgenomen door  Elzas.
Enkele melodieŽn zijn opgenomen door H. Bloemendal, vader van M. Bloemendal.

 

      © Copyright NIK & JBS, 2017-2019                        page last update: 24 dec 2018